БЪЛГАРИЯ В СНИМКИ
Приказки без думи. България такава, каквато я видяхме.
 

Скално образувание Слона - село Каялоба

Снимки на скалното образувание "Слона", край село Каялоба, -  община Кирково - област Кърджали - Родопите - България. Скалата е известна и като "Извънземното" заради открити прилики с извънземно същество.