Гърция пое управлението на Европейския съюз oт 1 януари

Гърция пое управлението на Европейския съюз  oт 1 януари
С понятието председателство на Съвета на ЕС, или по-често краткото председателство, се обозначава поемането от страна-член на ЕС на отговорността за общите решения на Съвета на Европейския съюз във всички аспекти от неговата работа. То се осъществява колективно от правителството на страната-членка на ЕС, избрана за председател, за период от 6 месеца по предварително приет списък на ротационен принцип.

За всяко заседание на някоя от формациите на Съвета постът "председател на Съвета на ЕС" се поема от съответния министър на страната-председател. Срещите на върха (т.е. заседанията на Европейския съвет) се председателстват от главата на правителството на страната-председател

Водещите приоритети на гръцкото председателство в първото шестмесечие на 2014 г.са: справяне с младежката безработица и увеличаване на достъпа на малки и средни предприятия до кредити. Останалите цели включват подобряване на икономическото управление в еврозоната и приключване на преговорите за следващата фаза на банковия съюз. Гърция също така иска засилване на действията на ЕС срещу незаконната миграция и промени в стратегията на Съюза в областта на морското дело и законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата на председателството е постигането на споразумение за използването на биогорива от първо поколение и шистов газ.

Предвижда се България да поеме председателството през 2018 г., но преди това се очаква да бъде приета новата ротационна схема, която предвижда съвместно председателство на 3 страни-членки за период от 1,5 години, като във всяка тройка има "стари" и "нови" страни-членки. Тази схема е залегнала в Договора за Конституцията на ЕС, който все още предстои да бъде приет.

Пресцентър на  "Европа Директно"" в Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре