Глобиха мандра с 2 000 лв. за замърсяване

Глобиха мандра с 2 000 лв. за замърсяване

Екоинспектори санкционираха мандра в ардинското село Жълтуша, заради замърсяване. Санкцията наложена от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян е в размер на 2 000 лв. и е във връзка с неизпълнение на задължение да опазва водите и повърхностните водни обекти от замърсяване. Заради проблеми при работа на пречиствателното съоръжени е наложена глоба и на „ВиК” ЕООД – Смолян в размер на 500 лв.

През април, от РИОСВ - Смолян са извършени общо 90 проверки  на 64 обекта. От тях 34 са били планови, а 56 извънредни. Дадени са 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения и предприемане на превантивни мерки.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре