Гостите на „Европа Директно“ от 9-те държави си заминаха впечатлени. Наша група ще пътува през юни в Швеция

Гостите на „Европа Директно“ от 9-те държави си заминаха впечатлени. Наша група ще пътува през юни в Швеция
Тридневното работно посещение на 9-те партньорски организации в общия проект  по програмата “Еразъм +, Стратегически партньорства“ с името „Euro Youth“ MediaLab“ /Младежка медийна лаборатория/ завърши с трогателна вечеря в „Конака“ в Райково. Гостите от чужбина видяха как спонтанно могат всички в заведението да изпеят много песни, познати на различни езици. Без сценарий, без предварителна подготовка се случи илюстриране на европейско гражданство – миролюбие между хората и радост, че са заедно. При изпълнение на родопски песни гостите се просълзяваха, без да имат превод. Звуците, мелодиите, израженията на лицата са откритите писма, те говорят ясно и въздействащо.
 
evropa direktno 1

Представителите на 9-те партньорски организации от мрежата Europe Direct  от Финландия, Северна Ирландия, Полша, Испания, Хърватия, Франция, Италия, Швеция и Словакия бяха на тридневно работно посещение в Смолян, за да обсъдят с българския си партньор в лицето на Европейския информационен център „Европа Директно“  резултатите от първия етап на проекта. Създадената Младежка медийна лаборатория /включително и в Смолян/ работи усърдно, за да се подготвят млади репортери и оператори за обективно представяне пред връстниците си и обществото ключови теми за ЕС с изготвяне на мултимедийни продукти. На обсъждането всички партньори споделиха своя опит и направиха изводи, които могат да се обобщят в необходимостта младите хора най-вече да се стараят точно да следят обществените процеси, да търсят обективни източници на информация, да дискутират и да изграждат свое мнение. Това се потвърди при срещата  със  смолянската медийна група  - 20 средношколци от 5 учебни заведения в града. Всеки се представи на английски език и сподели своето виждане за проекта и по някои европейски въпроси, което предизвика приятно впечатление. Ползите са видими и от медийните продукти /видео/, които са изготвили младежите. Това потвърдиха и ръководителят на Европейския информационен център „Европа Директно“  Надежда Митева, Стоянка Люнчева и Антоанета Николова, които придружаваха партньорите.
 
evropa direktno 2

Гостите  бяха запознати с родопската архитектура, традиции и кухня,  посетяха Планетариума, Историческия музей  „Стою Шишков“ и еко-пътеката „Невястата“.  Направиха си много снимки за спомен. Имаха вълнуващи преживявания и в Пловдив – смолянските  колеги поискаха да им покажат града, който ще бъде столица на европейската култура през 2019 г.
 Проектът продължава с темата "Миграция" и през следващата гадина. Ще бъде открита онлайн платформа за пряко общуване  между всичките 10 партньори, ще има нови срещи, заключителни дискусии с широката общественост. В края на юни смолянски младежи ще пътуват до Швеция, водени от Стоянка Люнчева.
 
Пресцентър на „Европа Директно“ - Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре