График за срещи на мобилни екипи с жители и представители на местната власт от малки и отдалечени населени места през месец април

График за срещи на мобилни екипи с жители и представители на местната власт от малки и отдалечени населени места през месец април

         Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от Криминална полиция, Икономическа полиция и Охранителна полиция. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец април, ще бъдат посетени следните населени места:

Община Девин

село Беден                        12.04.2023 г.  10:00 часа

село Брезе                         12.04.2023 г.  11:15 часа

Община Смолян

село Горна Арда               19.04.2023 г.  10:00 часа

село Арда                          19.04.2023 г.  10:40 часа

село Могилица                 19.04.2023 г.  11:30 часа

Община Баните

село Босилково               26.04.2023 г.  10:30 часа

село Давидково               26.04.2023 г.  11:30 часа

село Стърница                 26.04.2023 г.  13:30 часа

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре