Logo
Печат на тази страница

"Умения за юношество" демонстрираха чрез Лайънс Куест България

"Умения за юношество" демонстрираха чрез Лайънс Куест България
В Смолян протече практически тренинг  УМЕНИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ЮНОШЕСТВО, организиран от Фондация Лайънс Куест България. Лайънс Куест – умения за живот е програма на Международната Фондация на Лайънс Клубовете, имаща за цел да обучи и мотивира децата и младежите до 19 години  да поемат отговорност, да общуват ефективно, да устояват на «подвеждащи изкушения» като алкохол и наркотици. 
Навсякъде Програмата се осъществява с активното участие на родителите и местната общност, съобщи Пламен Чингаров - Председател на Регион „Юг”, Лайънс Клуб Интернешънъл – Дистрикт 130 България.
Обучението в Смолян  бе предназначено за работа с втора възрастова група  - подрастващи от 10 до 14г. В него се включиха 24 педагози, психолози  и  работещи с подрастващи от Смолян, Златоград и Мадан, които активно се вписаха в интерактивните форми, генерираха и демонстрираха нови идеи. Участниците споделиха конкретни стъпки за използване  на придобитите умения в работата на училищата, дневните центрове и центровете за обществена подкрепа. Всички получиха ценни комплекти с разработени и адаптирани за България тематични материали по 6 ключови проблема, както и сертификати  за своето участие.
За реализацията на тренинга   активно съдействаха  Регионален Инспекторат по образование - Смолян и  Лайънс Клуб Смолян.  Водещи на обучението са мастер-тренер Фре Стийн от Холандия, както и тренери  Иван Ралев и Златка Анастасова.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.