Logo
Печат на тази страница

Надежда Митева: Приехме за наша мисия да провокираме интереса на обществото към европейски теми

Ръководителят на Европейския информационен център "Европа Директно" в Смолян Надежда Митева
Ръководителят на Европейския информационен център "Европа Директно" в Смолян Надежда Митева: Приехме за  наша мисия да провокираме интереса на обществото към европейски теми

- Госпожо Митева, пет години водите Европейския информационен център "Европа Директно" в Смолян и то успешно. Споделете, моля, какво е най-важно за подобна информационна служба.
 - Най-важно, разбира се,  е осигуряването на достъпност за хората и полезност на информационния поток. Достъпността разглеждаме на две нива – като физическа достъпност и достъпност на предоставяната информация. За да е по-добра физическата достъпност,  досегашният ни офис преместихме от хотел „Кипарис алфа” в сградата на Областна администрация, южен партер, в светло и просторно помещение.

Темите, по които най-често се налага да информираме гражданите на Смолян и областта, са не леки за разбиране, затова се стараем с различни техники да ги свеждаме до терминологията на ежедневния език. Това наричаме достъпност на предлаганата информация.

Полезността на информацията пък е друга цел, която сме си поставили. Нещо повече, приели сме за наша мисия да провокираме интереса на публиката и да предлагаме полезна според нас информация за различни групи от обществото, за чието наличие и полезност те не подозират. Затова се налага ние да сме активна страна в предоставянето на информация по европейските въпроси, а не да чакаме гражданите да ни потърсят, защото те в повечето случаи не знаят, че могат да намерят отговор именно при нас.

И така, както обществеността в Смолян знае, ние често сме сред хората – на публични акции, раздаващи цветни информационни материали, в библиотеки и читалища, в училища, в детските градини. Нашият ЕВРО бюлетин е също част от опитите ни да „привеждаме” европейския информационен поток към местните информационни потребности. Друг подход, който използваме, е адресирането на информационни събития към конкретно определени професионални групи или групи от обществото, които имат сходни информационни потребности. Такива събития са информационните дни и семинари за учители, младежи, представители на бизнеса, общински служители, журналисти и други.

- Смолянският център е от първите 12 центрове в страната, спечелили доверие на Представителството на Европейската комисия в България да бъде открит и съфинансиран. С какво екипът на центъра „Европа директно” и сдружението "Нови хоризонти" като „приемен родител” успяхте да привлечете вниманието още тогава - преди пет години?
- Това всъщност беше втория път, в който сдружение „Нови хоризонти” спечели доверието на местното представителство на Европейската комисия. Още през 2003 създадохме Евро бюро за информация, консултации и обучения. Предполагам, че положителният предходен опит даде повод на Представителството на Европейската комисия да ни се довери втори път като даде  мандат на „Нови хоризонти” за създаване на център от информационната мрежа „Европа Директно”. Година по-късно, в началото на 2009 година стартирахме новия си вече 4-годишен мандат. Надяваме се, че ще продължим успешно да работим за гражданското общество в Смолян и в следващите години.

- Знае се, че центърът "Европа Директно" използва разнообразни форми за работа с голям диапазон от възрасти -  от деца в детските градини до пенсионери, както и с бизнеса, с учителството, журналисти,  институции не само в Смолян, а и в много други населени места в областта. Какво им давате? От какво имат нужда?
- Както вече разказах, нашите целеви групи не винаги идентифицират информационните си потребности. Затова ние ги провокираме, като разширяваме кръга им на познание по европейски и граждански теми. Най-често срещаните теми са потребителски и граждански права, работа и пътувания в Европейски съюз, възможности за финансиране на интересни идеи с европейски средства и други. Нашето гражданско общество се е формирало през последните 20 години без целенасочени усилия за утвърждаване на някои жизненоважни ценности и идеали. Тази празнина също се опитваме да запълваме като в почти всички информационни събития говорим за солидарност, взаимопомощ, уважение и зачитане на различните, толерантност и други. Обичаме да припомняме и историята на създаването на Европейския съюз, която е изцяло провокирана от всеобщото желание за мир и просперитет след Втората световна война. Тази история трябва да се припомня често и от новопоявяващите се групи на евроскептици, от които не чуваме по-добри алтернативи.

- Направете, моля, сравнение от преди пет години и сега за работата на центъра. Какво запазихте и какво променихте?
Не мога да дефинирам някаква съществена разлика в нашата работа. Принципите и подхода ни са същите. Петте години опит ни помогнаха да оценим кои са полезните и ефективните модели за достигане до публиката, а споделянето на добри практики с нашите колеги от другите центрове в България и Европа ни обогатиха с нови идеи.

- Европейският информационен център „Европа Директно” в Смолян отново печели – този път проект за петгодишен мандат. Честито! Радваме се.
- Благодаря! И ние се радваме. Новият петгодишен мандат на центъра  посрещнахме в нова приемна в сградата на Областна администрация до входа на фонд „Земеделие”. Ние ще продължим да работим, както досега – с голямо желание да сме полезни на гражданите, като им предоставяме европейска  информация, която няма да прочетат в пресата или да видят по телевизията, защото е специфична. Тя не звучи новинарски, но е много полезна, практически ни улеснява, когато търсим работа в чужбина, имаме проблем с пътуването, здравето или като потребители в различни европейски държави. Екипът ни е малък, но  кръгът от хора, който оформихме в процеса на съвместната ни дейност по проекти, е голям и това ни радва. На всички пожелавам здраве и успехи! И да работим още по-усърдно през новия ни петгодишен мандат.

Пресцентър на "Европа Директно" - Смолян
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2022 Смолян днес!. All Rights Reserved.