Logo
Печат на тази страница

Край на таксите за роуминг през 2015 година

Край на таксите за роуминг през 2015 година
Доставчиците на интернет няма да могат вече да блокират или забавят определени услуги поради икономически или други причини, съгласно последния вариант на Телекоминикационния пакет на ЕС, одобрен от Европейския парламент. Депутатите приеха и премахването от 15 декември 2015 година на таксите за роуминг за използване на мобилен телефон в друга страна от ЕС.
Постигнати са допълнителни гаранции за запазване на достъпността на интернет и е гарантирана възможността на потребителите  да използват и предоставят приложения и услуги по техен избор. Така се  засилва ролята на интернет като основен двигател на конкурентоспособността, икономическия растеж, заетостта, социалното развитие и иновациите.
Депутатите искат ясни правила, които да не позволят на интернет доставчиците да популяризират едни услуги за сметка на други. BEREC (Органът на европейските регулатори на електронните съобщения) съобщи за няколко интернет доставчици, забавили или блокирали достъпа до услуги като „Skype“, който се използва за провеждането на телефонни разговори по интернет.
Доставчиците на интернет ще продължат да имат възможността да предлагат специализирани услуги с по-високо качество, като видео по заявка и изключително важните за бизнеса „облачни“ приложения, дотолкова, доколкото това не е „в ущърб на достъпността и качеството на услугите за достъп до интернет“, предлагани на други фирми или услуги.
Членовете на ЕП подчертаха, че достъпът до интернет трябва да се предоставя в съответствие с принципа на "неутралността на мрежата", което означава, че всичко, което е част от интернет трафика, трябва да се третира еднакво, без дискриминация, ограничения или външна намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, устройство, услуга или приложение.
Проектът бе приет на първо четене, за да се консолидира извършената досега работа и да се предаде на следващия парламент, който ще бъде избран през май. Това гарантира, че новите депутати ще могат да решат да не започват от нулата, а да използват свършеното по време на сегашния мандат и да продължат следващите стъпки.

Пресцентър на „Европа Директно” в Смолян по информация на Европейския парламент
 
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.