Logo
Печат на тази страница

ЕП настоява за задължително поставяне на етикет „Произведено в“

ЕП настоява за задължително поставяне на етикет „Произведено в“
Етикетът „Произведено в“ трябва да бъде задължителен за нехранителни стоки, които се продават на територията на ЕС, реши Европейският парламент. Депутатите одобриха плановете за затягане на изискванията за безопасност на продуктите, както и на правилата за надзор на пазара, и приеха мерки за повишаване на защитата на потребителите в ЕС. ЕП настоява за по-сериозни санкции за фирмите, които продават несъответстващи на изискванията или потенциално опасни продукти.
Задължителното поставяне на етикет „Произведено в“ ще подобри възможността за проследяване на продуктите и по този начин ще подобри и защитата на потребителите, заявиха членовете на Европейския парламент. Те подкрепиха предложението на Европейската комисия задължителното обозначаване на страната на произход за нехранителните продукти да замени сегашната доброволна система. Около 10% от стоките, попаднали в системата за ранно предупреждение за опасни нехранителни стоки на ЕС — RAPEX, не могат да бъдат проследени обратно до производителя.
Етикетирането с „Произведено в“ трябва да се прилага за почти всички продукти, продавани на вътрешния пазар, с изключение на лекарствата, реши ЕП. Съгласно предложените текстове, производителите от ЕС ще могат да избират дали да слагат „Произведено в ЕС“ върху етикета или да поставят името на страната си.
За стоки, произведени на повече от едно място, „страната на произход“ би следвало да бъде тази, в която стоките претърпяват „последната съществена, икономически обоснована преработка“, която води до създаването на „нов продукт“ или представлява „важен етап от производството“ (както е определено в митническия кодекс на Общността).
Членовете на ЕП искат да се налагат санкции, които да бъдат „съизмерими и с възпиращ ефект“ и които да бъдат съобразени с тежестта, продължителността и умишления или повтарящия се характер на нарушението, както и с размера на фирмата, която го е извършила. Депутатите  предлагат Европейската комисия да създаде в ЕС публичен черен списък на фирми, за които „многократно е установено, че умишлено са нарушили“ правилата за безопасност на ЕС.  Те настояват да бъде създадена и общоевропейска база данни за продукти, създали неудобства и проблеми на потребителите.
Европейският парламент прие на първо четене тези текстове, за да гарантира, че извършеното по време на настоящия мандат,  ще може да бъде продължено от новия състав на Парламента и да бъде използвано за основа за бъдещи преговори с държавите членки.

Пресцентър на „Европа Директно“ в Смолян по информация на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2022 Смолян днес!. All Rights Reserved.