Logo
Печат на тази страница

Отново са обявени Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015. Срокът за документите за България е 15 юни 2015 г.

Целта е да бъдат открити и да получат признание организациите, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.

В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Обособени са два етапа: национален и европейски. Участниците могат да продължат участие на европейския етап, след като са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката ще бъдат отличени 2 кандидатури в две отделни категории, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса, където жури, съставено от Европейската комисия, ще определи най-добрите проекти - по един победител във всяка от шестте категории и един носител на голямата награда. Финалът тази година ще бъде през ноември в Люксембург, по време на Четвъртата асамблея на малките и средните предприятия.

Проектът на Министерство на икономиката "Брандико" спечели в категорията "Инвестиране в предприемачески умения" по време на церемонията към Третата Асамблея на МСП в Неапол, Италия, 2014година. Брандико е конкурс, чиято цел е да събуди интереса в учениците към значението на закрилата на интелектуалната собственост и в частност – на търговската марка, която е лицето на всяко предприятие. За четирите си издания, Брандико събра над 150 тренировъчни предприятия в средните училища от цяла България включително и от други страни, което прави участие от над 1700 деца.

Това отличие е изключително събитие и повод за гордост, тъй като за всичките си 5 години активно участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството, България не е получавала номинация/награда на Европейско ниво.

По информация на Министерството на икономиката и енергетиката
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.