Logo
Печат на тази страница

ЕП подкрепя прилагането на данъчната прозрачност

ЕП подкрепя прилагането на данъчната прозрачност
Големите компании и регистрираните на фондовата борса дружества трябва да разкриват информация за печалбите, платените данъци и получените държавни субсидии във всяка отделна страна. За това гласуваха членовете на ЕП при разглеждането на правила за стимулиране на прозрачността и насърчаване на дългосрочния ангажимент на акционерите към дружествата. Депутатите също така искат да се даде възможност на акционерите да гласуват на всеки три години относно политиката за възнаграждения на директорите.

„Гласуването е важна стъпка напред, за да може компаниите и инвеститорите да се насочат към дългосрочно ориентирано вземане на решения и да се осигури по-голяма прозрачност при управлението на европейските компании и ангажираност на институционалните инвеститори и мениджърите на активи“, заяви докладчикът Серджо Коферати (С&Д, Италия) след гласуването, което открива пътя към преговори със Съвета.

Одобреният текст съдържа важни инструменти за борба с укриването на данъци и избягването на данъчно облагане, по-специално той предвижда задължение за водене на отчетност по страни. Евродепутатите добавиха изискването, което задължава големите компании да обявяват за всяка отделна страна информация за печалбите или загубите преди облагане с данъци, за данъците върху печалбите или загубите и получените държавни субсидии. Предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, включително регистрираните на фондовата борса дружества и застрахователни компании, както и фирми, определени от страните членки поради голямата им обществена значимост, следва също да разкриват тази информация, смятат евродепутатите.

По данни на Европейската комисия в момента само 13 страни членки на ЕС, включително България, предоставят възможност на акционерите да изразят мнението си относно заплащането. Това става или чрез гласуване за политиката на възнагражденията на директорите, и/или чрез доклад. Само 15 страни членки, включително и България, изискват разкриване на информацията за политиката за възнаграждения, а 11 (сред които не е България) изискват оповестяване на индивидуалното заплащане на директорите.

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по информация на Европейския парламент
 
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.