Logo
Печат на тази страница

Кризата с бежанците: ЕП иска промени в правилата от Дъблин и хуманитарни визи

Кризата с бежанците: ЕП иска промени в правилата от Дъблин и хуманитарни визи
Европейският парламент приветства новите предложения на Комисията за преодоляване на кризата с мигрантите и бежанците в специална резолюция. Депутатите изразиха готовност да работят за промени в законодателството за изграждане на стабилна политика спрямо мигрантите и търсещите убежище. Текстът бе одобрен с 432 гласа „за“, 142 гласа „против“ и 57 въздържали се.

След като ЕП подкрепи предложението за преместване на 40 000 души, потърсили убежище в Италия и Гърция, в други страни от ЕС, депутатите приветстваха и плановете на Комисията за преразпределение на още 120 000 души, потърсили убежище в Италия, Гърция и Унгария. Те изразиха одобрение и за създаването на постоянен механизъм, който ще измени сега действащите правила от Дъблин, определящи коя страна трябва да разгледа молбата за убежище.

Депутатите освен това припомнят подкрепата си за спешно въвеждане на задължителен механизъм за преместване, при който се вземат предвид, доколкото е възможно, предпочитанията на бежанците. Парламентът се обявява и за приемането от страните членки на бежанци от страни извън ЕС чрез задължителна програма за презаселване. Според депутатите ЕС и страните членки трябва да работят за създаване на безопасни и законни пътища за бежанците като хуманитарни коридори и визи. Парламентът смята за необходимо да се измени Визовият кодекс чрез включване на по-конкретни разпоредби относно хуманитарните визи  и призовава държавите членки да направят възможно подаването на заявления за предоставяне на убежище в техните посолства и консулски служби.

Идеята за съставяне на списък с безопасни страни на произход, който да се използва за по-бързо разглеждане на искания от граждани на някои страни, не трябва да нарушава принципа на забраната за връщане на търсещи убежище в опасни за тях места и да подкопава правото на убежище на отделните хора, особено ако те са от уязвими групи, се заявява в резолюцията.

Парламентът призовава за ефективно прилагане на Общата европейска система за предоставяне на убежище, за да се гарантира, че в целия ЕС се прилагат последователни и хуманни стандарти.

По информация на българската пресслужба в ЕП

 
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.