Logo
Печат на тази страница

БСП - Смолян пуска собствен информационен сайт

БСП - Смолян пуска собствен информационен сайт

ОБУЧАВАТ СОЦИАЛИСТИ НА ПИАР И МЕДИЙНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 Собствен информационен сайт разработва БСП Смолян. В тази връзка Областният съвет организира обучение с актива на общинските партийни организации в Смолянска област на 16-17 декември. Във фокуса на  обучението бяха поставени темите за комуникацията, политическия ПИАР и медийното отразяване на политическата работа. Проявата бе част от защитения от областното ръководство проект за подобряване на медийната политика на БСП на местно и регионално ниво, който се осъществява с финансовата подкрепа на „Фонд за политически инициативи” към НС на БСП. В рамките на проекта е изработен медиен план за провеждане на целенасочена политика с медиите на областно ниво и по населени места в периода 2018-2019 година. Медийният план бе представен пред участниците в обучението от Рабие Кьосева, председател на Областния съвет на БСП Смолян, която  разясни и целите, и задачите на проекта. Народният представител от Смолянския избирателен район Дора Янкова приветства началото на сериозна дискусия по медийно-политическата кампания и подчерта необходимостта от комуникационна стратегия.

Една от целите на проекта и проведеното обучение е подобряване на работата в мрежа на общинските организации относно медийната политика, даване на гласност на актуалните местни проблеми, популяризиране на постижения и полезни практики в общините и селищата в областта. Новият интернет сайт на Областния съвет на БСП Смолян предоставя големи възможности за пълноценно информационно отразяване на цялостния живот в различните кътчета на Смолянска област, което бе поставено като задача и пред общинските активи на БСП. От инициативността на местните БСП-структури зависи техните населени места да присъстват с новини в областното интернет издание като израз на контакт с техните съграждани и избиратели.

Ролята на връзките с обществеността като социален феномен, комуникационната стратегия като задължително ръководство за действие и непрекъсната комуникация с публиката /в най-широкия смисъл/, както и същността на политическия ПИАР бяха предмет на презентацията на лектора Илия Годев, бивш зам.-областен управител. В своето експертно изложение той се спря подробно на функциите на целенасочения обмен на информация, бариерите пред комуникационния процес и хигиената на общуването, кризисния ПИАР, разгледа класификацията на комуникацията и видовете комуникационни канали, акцентира на целите на комуникативната стратегия и основните задачи на политическия ПИАР, посочи формите за комуникация. Специално внимание бе отделено на управлението на обратната връзка, формулирането на послания и разликата между политически ПИАР и пропаганда. В процеса на обсъждане бяха повдигнати актуални въпроси по разглежданите теми. Практически съвети за работа с медиите и сътрудничеството в партийния сайт направи дългогодишната журналистка Славка Радичева.

Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.