Logo
Печат на тази страница
Вторник, 27 Ноември 2018 10:06

ОД МВР - Смолян обяви конкурс за автомонтьори

ОД МВР - Смолян обяви конкурс за автомонтьори

В Областна дирекция на МВР – Смолян е обявен конкурс за заемане на две щатни бройки  длъжността „автомонтьор“. За заемането на тази длъжност е необходимо кандидатите да притежават свидетелство за правоспособност за двигатели с вътрешно горене, машиностроене и автотранспорт, да имат българско гражданство и да не са осъждани. Не се изисква професионален опит. Основното месечно възнаграждение за длъжността „автомонтьор“  е в размер на 510лева. Върху заплатата за длъжност се начислява месечна добавка за работа в МВР в размер на 5%, с което се формира основната заплата и 120 лв. за храна. Списъкът са всички необходими за кандидатстването документи, както и процедурата по подбор и назначаване са публикувани на страницата на ОДМВР-Смолян в рубриката „Конкурси“. Срокът за подаване на документи е 30.11.2018г.

  Документите се подават лично от кандидатите в сектор „Координация, административно и правно обслужване и човешки ресурси“ към отдел „Административен“ при Областна дирекция на МВР – Смолян, на адрес: гр.Смолян, бул. „България” № 67 всеки работен ден от  9.30 ч. до 11.30 ч.  и от 13.30 до 16.00  ч. Част от документите, посочени като образци, се предоставят на кандидатите от служител на сектор „КАПОЧР“ при Областна дирекция на МВР – Смолян. Не се приемат документи след срока.

Подробна информация за конкурса е публикувана на електронната страница на ОД на МВР – Смолян и дирекция “Човешки ресурси”-МВР в Internet и Intranet.

За допълнителна информация:  тел. 0301/35326.

           

27.11.2018 г.                                                             Говорител на ОД МВР - Смолян

гр. Смолян

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2020 Смолян днес!. All Rights Reserved