Logo
Печат на тази страница
Понеделник, 03 Декември 2018 11:03

Поздравителен адрес от Кмета на Община Доспат по случай Трети декември, Международен ден на хората с увреждания

Елин Радев
Елин Радев Елин Радев
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
от инж. Елин Радев - кмет на Община Доспат по повод Трети декември, Международен ден на хората с увреждания

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ, 

Изключително ми е приятно да ви поздравя 
 
по случай Трети декември, Международния ден на хората с увреждания.

Днес ние се присъединяваме към честването на този празник с уважение и поклон пред хората, които ежедневно, с воля и кураж, отстояват правото си на личностна изява и на достоен живот.
Община Доспат по традиция отбелязва Международния ден на хората с увреждания. Така ние казваме, че сърцата ни са отворени към хората с увреждания в Общината.
 
Ние заедно с вас ще продължаваме да търсим по-добри решения за социалната ви интеграция. В рамките на една година Община Доспат успя да реализира редица социални проекти, насочени към хората с увреждания: разкрити бяха седем трапезарии, в които се хранят 190 социално слаби лица напълно безплатно, отделно по проект по ОП РЧР, беше създадено Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство”, в което са назначени 36 безработни лица, много от тях с увреждания. Срокът на заетост по този проект е една година и половина. 
 
С друг проект „Обучения и заетост”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ бяха назначени 10 безработни лица с увреждания. Целта на програмата е интегриране на неактивни и безработни лица с трайни увреждания, регистрирани в Бюрото по труда. Трудовите договори са със срок от 24 месеца и са подписани от мен.
 
И занапред ще продължим да бъдем заедно към решаването на проблемите на хората в неравностойно положение и ще оказваме подкрепа в осигуряването на социална защита, и в благородните ви усилия за равностойно и пълноценно участие в обществения живот. Продължете с все така нестихваща сила и кураж да отстоявате себе си и мечтите си!
 
Позволете ми, скъпи приятели да ви поздравя с настъпващите празници, да ви пожелая весело посрещане на Нова година и успешна 2019 година за всички вас, за вашите семейства, близки и приятели.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С УВАЖЕНИЕ,
Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2020 Смолян днес!. All Rights Reserved