Logo
Печат на тази страница
Събота, 02 Февруари 2013

Къща музей “Проф. д-р К.Чилов”- село Славейно

Публикувана от
Къща музей “Проф. д-р К.Чилов”- село Славейно
Къща музей “Проф. д-р К.Чилов”- село Славейно снимка: Смолян днес!
Къща музей “Проф. д-р К.Чилов”- село Славейно|||| Къща музей “Проф. д-р К.Чилов”- село Славейно|||| снимка: Смолян днес!||||
Мемориалната къща музей “Проф. д-р Константин Чилов” село Славейно е посветена на световноизвестния български лекар интернист чл.-кор. проф. д-р Константин Чилов (1898-1955), автор на научни трудове, член на европейски медицински академии. Представена е в родната къща на проф. д-р Чилов. Притежава над 3500 експоната - медицинска апаратура, чуждестранна и българска медицинска литература, лична кореспонденция, вещи, снимки на проф. Чилов и др., които разкриват неговата многообразна дейност като учен, лекар-клиницист, преподавател. Експозицията е уникална по своето съдържание и представлява особен интерес за специализирани групи посетители. Работи по заявка в кметството  и  читалището в с. Славейно.

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2020 Смолян днес!. All Rights Reserved