Logo
Печат на тази страница
Петък, 22 Ноември 2019

Определят заплатите на Кмет на община и кметове на кметства на заседание на Общински съвет

Публикувана от
Определят заплатите на Кмет на община и кметове на кметства на заседание на Общински съвет
   
|||| |||| ||||

На предстоящото заседание на Общински съвет в Смолян ще бъдат определени основните трудови възнаграждения на Кмета на община Смолян и кметовете на кметства. В докладната записка е предложена заплата за кмета в размер на 2 900 лв. Предложените възнаграждения за кметове на кметства с население над 1000 души са съответно за кмета на село Смилян – 1 140 лв., а за кмета на село Момчиловци – 1080 лв. Заплатата на кмета на Търън, чийто население е от 500 до 1000 души да е в размер на 1030 лв.

Възнагражденията за кметовете на кметства в община Смолян с жители под 500 души са съответно за кметовете на селата Виево  и Могилица по 840 лв., за кмета на село Влахово – 790 лв. и за кмета на Широка лъка – 970 лв. В докладната записка е записано още, че към основните месечни възнаграждения ще се начисляват допълнителни за трудов стаж и професионален опит в размер на 1 % за всяка прослужена година, определен с Вътрешните правила за работна заплата в Община Смолян.

От начислените възнаграждения се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса са социално осигуряване, за здравно осигуряване, за данъци и др. На своето заседания Общинският съвет трябва да одобри и броя на кметовете на кметства и кметски наместници, като кметовете на кметства в община Смолян са общо седем, а кметските наместници – 37.

Прочетена 3142 пъти

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2020 Смолян днес!. All Rights Reserved