Logo
Печат на тази страница
Понеделник, 06 Април 2020 21:37

Допълнителни средства за патронажна грижа получава Община Златоград

Община Златоград
Община Златоград|||| Община Златоград|||| ||||
Управляващият орган на ОПРЧР предостави на Община Златоград допълнителни средства, в размер на 75 210 лв., като водеща организация по проект „С грижа за хората в нужда”. Предвидено е финансиране и за нашия партньор - Община Чепеларе, в размер на 47 415 лв.

С допълнителното финансиране се осигуряват, почасово, грижи в пандемичната ситуация на още 46 лица от Община Златоград и 29 лица от Община Чепеларе - общо 75 лица от следните групи жители на общините:
• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Хора с увреждания;
• Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот. В тази категория попада и лице или член на семейството му, което е поставено под карантина във връзка с COVID-19, както и самотен родител с дете и/или деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си само.

Подборът на потребителите ще бъде извършен от общините, съобразно наличната информация и заявена необходимост от нуждаещи се лица на територията на съответната община.

Услугите, които ще могат да получават потребителите са: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора);

По проекта ще бъдат наети домашни помощници, които да предоставят услугите на потребителите по компонент 3.

Информация за дейностите по Компонент 3 може да получавате от интернет страницата на съответната община, а за Община Златоград и от Николай Шопов – Директор на ЦСРИ и ръководител на проекта – тел. 0894744396.

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2020 Смолян днес!. All Rights Reserved