Logo
Печат на тази страница

Със заповед на кмета Мелемов от днес, 29 април, се разрешава посещението на стадион „Септември“ в кв. Райково при определени условия

Стадион „Септември“- кв.Райково
Със заповед на кмета Николай Мелемов от днес, 29 април, се разрешава посещението на стадион „Септември“ в кв. Райково за следните лица - деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни.
 
Посещението на стадион „Септември“ в кв. Райково се разрешава за посочените часове и при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки:
 
• посещението се разрешава за времето от 9,00 часа до 18,00 часа, всеки ден;
• носене на предпазни маски и дезинфекция на ръце при влизането в границите на лекоатлетическата писта в стадиона;
• спазване на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства;
• влизането и излизането в стадиона, на лекоатлетическата писта се осъществява единствено през отворените и обозначени за целта пунктове с табели вход и изход;
• забранява се употребата на алкохол и храни;
• избягването и докосването на повърхности, в т.ч. сядането на пейките в близост до лекоатлетическата писта;
• съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.
 
Заповедта се издава на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка със Заповед №РД-01-239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
 
Пресцентър на община Смолян
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.