Logo
Печат на тази страница
Понеделник, 11 Май 2020 09:59

Педагогическият съвет на СУ “Св. св. Кирил и Методий“ номинира Севда Рабинева за Годишната награда на Община Смолян по повод 24 май

Педагогическият съвет на СУ “Св. св. Кирил и Методий“ номинира Севда Рабинева за Годишната награда на Община Смолян по повод 24 май
|||| |||| ||||
Педагогическият съвет СУ “Св. св. Кирил и Методий“ на свое заседание направи предложние за удостояване с Годишна награда на Община Смолян по случай 24 май – празник на славянската писменост и българската култура на старши учител в начален етап Севда Росенова Рабивнева.
 
Севда Рабинева има завършено висше образование през 1985 год. в УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян на образователно-квалификационна степен специалист по специалност „Начална училищна педагогика“ с професионална квалификация „Начален учител“.

Висше образование на образователно-квалификационна степен бакалавър, специалност НУП завършва през 1998 г. в ПУ «Паисий Хилендарски», Педагогически факултет, Пловдив.

Висше образование на образователно-квалификационна степен магистър, специалност Обучение по ИТ в началното училище с професионална квалификация „Учител по Информационни технологии в началното училище завършва през 2014 год. в ПУ «Паисий Хилендарски», Факултет по математика и информатика.
 
Севда Рабинева притежава 25 годишен преподавателски опит, умее да организира учебно- възпитателния процес, притежава комуникативност, организаторски способности и способност за работа в екип. Големият брой завършени курсове за следдипломно обучение определя непрекъснат стремеж за самоусъвършенстване.
 
В работата си с учениците използва съвременни технологии в процеса на преподаване, интердисциплинарно и проектно-ориентирано обучение с интегриране на компютърните технологии. Севда Рабивнева активно прилага иновативни методи на обучение, с които ученето се превръща в забавна дейност и извън пределите на класната стая. Паралелно с това се повишава възможността за индивидуален подход към всеки ученик, повишава се ангажираността и мотивацията на учениците за работа.

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2020 Смолян днес!. All Rights Reserved