Logo
Печат на тази страница
Четвъртък, 14 Май 2020 18:52

Извънредните мерки в Унгария: евродепутатите настояват ЕС да наложи санкции и да спре плащанията от европейския бюджет

Извънредните мерки в Унгария: евродепутатите настояват ЕС да наложи санкции и да спре плащанията от европейския бюджет
|||| |||| ||||

Извънредните мерки в Унгария: евродепутатите настояват ЕС да наложи санкции и да спре плащанията от европейския бюджет

•             Неограниченото във времето извънредно положение и ограниченията на свободата на словото са несъвместими с ценностите на ЕС

•             Европейската комисия трябва да започне производства за установяване на нарушения и Съветът на ЕС следва да продължи действията по член 7

•             Финансирането от ЕС трябва да бъде обвързано със спазването на принципите на правовата държава

Демокрацията и основните права са застрашени в Унгария, твърдят повечето евродепутати, които настояват Европейската комисия и Съветът на ЕС да защитят унгарските граждани и върховенството на закона.

В дебат със заместник-председателя на ЕК Вера Йоурова и Хърватското председателство на Съвета на ЕС, мнозинството оратори подчертаха, че спешните мерки, предприети от унгарското правителство за борба с пандемията от COVID-19, включително обявяването на неограничено във времето извънредно положение, не са в съответствие с правилата на ЕС и предупреждават за нарастващия риск за демокрацията.

Няколко евродепутати призоваха Европейската комисия да приключи проверката на законодателните промени и да открие производства за установяване на нарушения. Те изрично поискаха да бъдат спрени плащанията за Унгария в рамките на новите финансови перспективи и плана за възстановяване, освен ако не се спазва върховенството на закона. Те също така разкритикуваха пасивното отношение на Съвета на ЕС и настояха за предприемането на действия от негова страна по процедурата по член 7, инициирана от Парламента.

Някои евродепутати защитиха решенията, взети от демократично избрания парламент в Унгария и сравниха извънредните мерки, приети в страната, с тези, предприети от други държави членки на ЕС, като Франция и Испания.

В своята резолюция от 17 април Парламентът вече заяви, че решението на Унгария да удължи извънредното положение за неопределен период от време, разрешението правителството да управлява чрез укази и намаляването на надзорните правомощия на парламента са „в пълно несъответствие с европейските ценности“.

Евродепутатите подчертаха, че всички мерки, свързани с COVID-19, „трябва да са в съответствие с принципите на правовата държава, строго пропорционални [...], ясно свързани с продължаващата здравна криза, ограничени във времето и да подлежат на редовен контрол".

Информационното бюро на Европейския парламент в България

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2020 Смолян днес!. All Rights Reserved