Logo
Печат на тази страница

Детските градини и ясли в Смолянска община отварят на 1 юни

Детските градини и ясли в Смолянска община отварят на 1 юни
Детските градини и ясли в Смолянска община отварят на 1 юни,понеделник, при изключителни строги противоепидемични мерки. Това стана ясно от срещата на кмета Николай Мелемов с директорите на детските градини. В нея взеха участие директорът на РЗИ д-р Мими Кубатева, началникът на РУО Мария Семерджиева и секретарят на община Смолян Момчил Николов. Проведената анкета сред родителите на 1230 деца, посещаващи градини и ясли показва, че 57% от тях са изразили желание да пуснат децата си в детските заведения. Директорки споделиха, че при това положение се очертават групи с по 18 деца.
 
Обсъдиха се изискванията в заповедта на здравния министър относно мерките на дейностите и необходимата организация за отварянето на градините. До 1 юни трябва да се осигурят строги санитарно-хигиенни условия. Ще бъдат допускани само деца, които са записани в съответната детска градина или ясла през учебната 2019 -2020 г.
 
Температурата на всяко дете ще се мери на входа на детското заведение.
 
Приемът в него ще се извършва по предварително оповестен график, при необходимост и в по-дълъг интервал от време. Ако метеорологичните условия позволяват на двора или на специално обособено пространство. То трябва да осигурява отстояние на най-малко 2 метра между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата. За тази цел трябва да бъдат отворени всички входове на детските градини, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи. Приемът ще се извършва от медицинско лице или друго упълномощено от директора на градината при използване на необходимите предпазни средства- маска или шлем и ръкавици. Препоръчително е, когато времето е хубаво децата да остават навън с изключение на времето за хранене и почивка.
 
Не се допуска събиране на едно място на персонала от детската градина, както и контакти на член от персонала с повече от една група. Дезинфекция на помещенията ще се извършва 4 пъти дневно.
 
Подновяването на посещението на детската градина или ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила на работа, за което ще подписват декларация по образец. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина в условията на пандемията от Ковид-19.
 
За подновяване на посещението в детската градина не се изисква представянето на медицинска бележка. След предварителна консултация с личния лекар ще се преценя посещението на градините от деца със СОП и хронични заболявания.
 
Ако се установи случай на дете с COVID-19 в дадена група, то тя ще бъде поставена под карантина. В зависимост от контактите на детето, може да бъде поставена под карантина и цялата детска градина. При това условие, за периода от 14 дни, няма да се приемат нови деца, ще се изследват и тези, които са били в контакт с болното дете.
 
В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Около този извод се обединиха участниците в срещата.
На 26 май ще има още една среща в община Смолян на която отново ще се обсъдят мерките преди отварянето на градините. Всяко едно детско заведение само ще организира работата си.
 
Дните до 1 юни са необходими още за довършване на започналото косене на дворове и предстоящата обработка против кърлежи и бълхи. Също така и за дезинфекция на детските градини.
 
Пресцентър на община Смолян
 
 
 
 
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.