Logo
Печат на тази страница

Община Мадан с амбициозна капиталова програма. 16 517 207 лева се инвестират в над 80 обекта във всички населени места

Община Мадан с амбициозна капиталова програма. 16 517 207 лева се инвестират в над 80 обекта във всички населени места

За поредна година общината ще изпълнява амбициозна инвестиционна програма в размер на 16 517 207, от които 5 952 438 лв от общинския бюджет и 10 546 769 лева от защитени проекти по европейски програми.

Капиталовите разходи за 2021 година осигуряват подобряване на инфраструктурата и активна работа по благоустрояването на общината.

Освен многобройните пътища и улици, които ще бъдат основно ремонтирани, в Бюджет 2021 са планирани средства и за съфинансиране на значимия проект за развитието минния туризъм. Предстои още, ремонт за обособяване на болнични стаи и кабинети в общинската болница, както и оборудване на лечебното заведение. Ще се изготви проект за модернизиране на градски пазар и такъв за заведение за обществено ползване на градския площад. Ще се подмени и уличното осветление с ново модерно и енергоспестяващо.

 "През тази година ще инвестираме средства за подобряване на инфраструктурата, както в Мадан, така и във всички населени места в общината. Планираме ремонти на улици, ВиК инфраструктура, кметства, ремонт на училища и детски градини,  изграждане на STEM среда в училищата и още доста неща, като обектите са над 80“, каза кметът на община Мадан Фахри Молайсенов.

 Успоредно с това, ще продължи  и работата и по мащабните проекти с европейско финансиране, касаещи регионалното депо, Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията общината, ремонт на общински пътища и др.

Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.