Logo
Печат на тази страница

Община Смолян, уведомява собствениците на дърва за огрев, складирани на терени- общинска собственост, че в срок до 12 юни т.г., трябва да бъдат преместени

Община Смолян, уведомява собствениците на дърва за огрев, складирани на терени- общинска собственост, че в срок до 12 юни т.г., трябва да бъдат преместени

Във връзка с изпълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Смолян, уведомяваме всички собственици на дърва за огрев, складирани на тротоари, зелени площи, детски площадки и терени-общинска собственост, че в срок до 12 юни, 2022 г. включително, трябва да бъдат преместени на собствен терен и да бъдат освободени заетите площи, общинска собственост.
След тази дата на нарушителите ще им бъде наложено административно наказание, съгласно чл. 74, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Смолян, като същата предвижда глоба за физически лица в размер от 50 до 2000 лв. и за еднолични търговци и юридически лица глоба от 100 до 5000 лв.
Отделно от посочената глоба ще бъдат предприети съответните действия по чл. 65, ал. 1 от Закона за общинската собственост за изземване на общински имот, който се владее или държи без основание.

Пресцентър на община Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...

Последните от Смолян днес!

Copyright © 2009 - 2021 Смолян днес!. All Rights Reserved.