Информационна среща относно кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради организира Община Смолян

Снимка: Архив

На 25.01.2023 г. (сряда) от 17:00 часа в зала №247 на Община Смолян, ще се проведе информационна среща за разясняване на условията, при които Сдружения на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Насоките за кандидатстване, както и приложенията към тях, може да намерите на интернет страницата на Община Смолян, раздел „Саниране на жилищни сгради“  на линк (smolyan.bg) и сайта на ИСУН2020 ИСУН 2020 (government.bg)

Заповядайте!

С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на община Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре