Menu
Четвъртък, 13 Декември 2018 15:42

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ ЗА М.НОЕМВРИ 2018Г

Публикувана от Прочетена 1102 пъти

Регистрирани престъпления по криминална линия

 

През месец ноември 2018г. са регистрирани 38 броя криминални престъпления срещу 50 - за ноември 2017 г. От тях разкрити са 44,7% срещу 22%, при средна разкриваемост за страната 30,5%. През месец ноември са разкрити и 21 криминални престъпления от предишен период, срещу 20 за същия период на 2017 г.

За периода от 01.01.2018 г. до 30.11.2018 г. са регистрирани 521 криминални престъпления срещу 634 - за същият период на 2017 г. От тях разкрити са 64,7% срещу 64,2% за 2017 г., при средна разкриваемост за страната 45%.

 Престъпления против личността през месец ноември 2018 г. – 1 срещу 9 за същия период на 2017 г. Няма регистрирани убийства. Няма регистрирани блудства и изнасилвания.  Регистрирано е 1 престъпление за телесна повреда срещу 3 за същия период на миналата година.

От началото на годината до 30.11.2018 г. регистрираните престъпления против личността са 25 броя престъпления срещу 46 - за същият период на 2017г., от които е регистрирано едно умишлено убийство срещу две за същият период на 2017 г. 

                 Престъпленията против собствеността през месец ноември 2018 г.  – 11 срещу 14 за същия период на 2017 г., с процент на разкриваемост – 45,5% срещу 7%. По районни управления престъпленията против собствеността се разпределят, както следва: РУ – Девин – 1 (0), РУ – Златоград – 1 (0), РУ – Мадан – 2 (2), РУ – Смолян – 6 (10) и РУ – Чепеларе – 1 (2). През месец ноември са разкрити 11 престъпления против собствеността регистрирани в предишен период, срещу 7 за сравнителния период на 2017 г.

Регистрираните през отчетния месец кражби са 6 на брой и съставляват 15,8% от всички регистрирани престъпления. През същия период на миналата година кражбите са били 8, а техният относителен дял е бил 16% от всички престъпления по криминална линия. По място на извършване, кражбите се разпределят, както следва: в град Смолян 2 срещу 3, в останалите градове от областта –  2 броя срещу 2, в селата – 1 срещу 1 и извън населено място – 1 срещу 2.

Няма регистрирани грабежи, а измамите са две, при 0 за същия месец на 2017г. Двете регистрирани измами са от типа на т.нар. телефонни измами. При едната от тях посредникът е разкрит и задържан, а взетите пари са върнати па пострадалата. По втората измама работата продължава. 

Регистрирани са 3 случая на унищожаване и повреждане на имущество срещу 5 за ноември 2017г..

От началото на годината до 30.11.2018 г. престъпления против собствеността са общо 163 броя 197 броя за същият период на 2017 г. От тях кражбите са 92 (139), грабежи – 1 (0) и измами – 15 (15), от които телефонни измами – 7 (6). 

Общоопасни престъпления през месец ноември 2018 г.  – 23 срещу 20. По видове те се разпределят:

Един палеж срещу 1 за същия период на 2017. (възникнал пожар къща в с. Острица, общ. Чепеларе със значителни материални щети, вследствие на неизправна ел. инсталация);

Регистрирани престъпления, свързани с незаконно притежание на взривни вещества и оръжие – 1 срещу 0.

Противозаконно отнемане на МПС – 2 случая, срещу 1. В единия случай на територията на РУ-Чепеларе се установи, че се касае за неверен сигнал за ПЗО, а другия случай на територията на РУ-Смолян автомобила е открит, като участник в ПТП без установен водач.

Престъпления свързани с наркотици – 3 срещу 5. По районни управления се разпределят както следва: РУ – Девин – 1 (0), РУ – Златоград – 0 (0), РУ – Мадан – 2 (1), РУ – Смолян – 0 (3), РУ – Чепеларе – 0 (1) 

Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози - 1, което е регистрирано на територията на РУ – Смолян, срещу 3 за м.ноември 2017г.

По районни управления всички общоопасни престъпления се разпределят както следва: РУ – Девин – 5 (5), РУ – Златоград – 3 (3), РУ – Мадан – 4 (2), РУ – Смолян – 7 (7) и РУ – Чепеларе – 4 (2).

От всички регистрирани през месеца престъпления 11 (29%) са престъпленията по транспорта, които са и с най-голям дял. През същия период на 2017 г. престъпленията по транспорта са били същия брой и са съставлявали 22% от всички криминални престъпления.

От началото на годината до 30.11.2018 г. общоопасните престъпления са 294, 315 броя за същият период на 2017 г., от които престъпления свързани с наркотици – 59 (70), палежи – 8 (8) и ПЗО на МПС – 6 (4).

Най-малък брой на регистрирани престъпления по криминална линия през месец ноември 2018 г. са извършени на територията обслужвана от РУ – Златоград – 4 броя, а най-голям е броят на регистрираните престъпления на територията на РУ – Смолян – 16 броя. През месец ноември се забелязва намаление на броя на регистрираните криминални престъпления в: РУ – Девин – 6 (8), РУ – Мадан – 6 (8), РУ – Смолян – 16 (25), а в останалите РУ има увеличение: РУ – Златоград – 4 (3) и РУ – Чепеларе - 6 (5).

Установени като извършители на криминални престъпления  от началото на годината до 30.11.2018 г. са 387 лица, извършили 397 престъпления (в т.ч. и престъпления, регистрирани в предишни години и разкрити през 2018 г.). От тях 26,9% са били в нетрезво състояние, 60,2% са осъждани за престъпления, 9% са непълнолетни и 4,9% - малолетни. Най-много престъпления са извършени от лица във възрастова граница 18-30 г. (34,3% от разкритите престъпления). 8,3% от разкритите престъпления са извършени от непълнолетни лица, а 4% - от малолетни. 54 от престъпленията са извършени от лица след употреба на наркотични вещества.

Общият брой на потърпевшите лица от началото на годината до 30.11.2018 г. е 138 броя, като за периода на 2017 г., потърпевшите лица са 104 броя.

  Регистрирани престъпления по икономическа линия

 

През месец ноември 2018 г. са регистрирани 8 икономически престъпления срещу 20 броя през същия период на 2017 г. Разкрити от регистрираните престъпления за отчетния период на 2018 г. са 12,5%, като за същия период на 2017 г. са 5%, при средната разкриваемост за страната е 16,9%. През месец ноември са разкрити 10 икономически престъпления от предишен период срещу същия брой за ноември на 2017 г.

За периода от 01.01.2018 г. до 30.11.2018 г. са регистрирани 92 броя икономически престъпления срещу 131 броя за същият период на 2017 г. От тях разкрити са 22,8% срещу 20,6%, при средна разкриваемост за страната 34%.

През месец ноември 2018 г. са установени 3 случая, свързани с търговията и държането на акцизни стоки без бандерол, срещу 9 - за същия период на 2017 г. По РУ и сектори се разпределят, както следва: РУ – Девин - 0, РУ – Златоград - 0, РУ – Мадан - 1, РУ – Смолян - 1, РУ – Чепеларе – 0 и сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ - 1.

Регистрирани са по едно престъпление против паричната и кредитна система., против данъчната система, едно престъпление в  горското стопанство, търговия на черни и цветни метали без лиценз, престъпление за продажба на акцизни стоки без бандерол.

През месеца няма регистрирани измами, документни престъпления и престъпления по служба с последваща облага.

Разпределението на регистрираните престъпления по линия на икономиката по РУ и сектор ПИП през месец ноември, са както следва: РУ – Девин – 1 (6), РУ – Златоград – 0 (1), РУ – Мадан – 0 (0), РУ – Смолян – 5 (5), РУ – Чепеларе – 0 (0) и сектор ПИП – 2 (8).

По място на извършване, общо регистрираните престъпления през месец ноември 2018 г., са както следва: в град Смолян 18 броя срещу 28, в останалите градове от областта –  9 броя срещу 11, в селата – 13 броя срещу 11, извън населени места – 6 броя срещу 20.

През месец ноември 2018 г. на обслужваната от ОДМВР – Смолян територия са извършени общо 41 нарушения на обществения ред, като най-много са противообществените прояви на територията на РУ – Смолян – 15 броя, РУ – Мадан – 8 броя,  РУ – Чепеларе – 8 броя, РУ – Златоград – 5 и РУ – Девин – 5. 10 броя от противообществените прояви са извършени  в светлата част и 31 броя в тъмната част на денонощието, като в градовете в областта са извършени 30, а в селата 11 нарушения на обществения ред.

Като цяло нарушенията се изразяват в отправяне на обиди, закани, скандали, нарушение на нощната тишина, непристойни действия, сбивания, улична търговия извън определените за това места, просия и други.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!