Инициативи за отбелязване на Деня на Земята – 22 април 2022 г.

Инициативи за отбелязване на Деня на Земята – 22 април 2022 г.

Информационна кампания на тема: „Инвестираме в нашата планета“. В рамките на кампанията, посетителите на инспекцията ще имат възможността да се запознаят с тазгодишните посланията на Деня на Земята. Като призив към ограничаването на използваните при пазаруване полиетиленови торбички, на 21 април всички посетители на инспекцията ще получат брандирана текстилна торбичка, подарък от организатора  РИОСВ – Смолян

 Почистване и засаждане на дръвчета под мотото: „Да направим нашето населено място по-добро място за живот“. За облагородяване на дворните пространства на училищата и детските градини взели участие в инициативата, ЮЦДП ТП „ДГС – Смилян“ ще предостави фиданки от местни дървесни видове, със засаждането на които децата ще дадат своя принос към по-чиста градска среда и по-чист въздух.  От 18.04. до  21.04. 2022 г. , организатори са :РИОСВ – Смолян, Община Смолян, Държавно горско стопанство - Смилян

По покана на Народно читалище „Прогрес 1939“ село Старцево, община Златоград, за партньорство в конкурс за изработване на къщички за птици, РИОСВ – Смолян ще осигури награди за децата взели участие в инициативата. Народно читалище „Прогрес 1939“, село Старцево, община Златоград. Събитието е на  21.04.2022 г. , организатори са :Народно читалище „Прогрес 1939“ село Старцево, община Златоград и  РИОСВ - Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре