Интервю за правата на европейските граждани и бъдещите отношения с Обединеното кралство с координатора Ги Ферхофстад

Ги Ферхофстад

Преди гласуването на споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство на 29 януари разговаряхме с Ги Ферхофстад - координатор на Европейския парламент за Брекзит.

- Една от целите на споразумението за оттегляне е да бъдат защитени правата на гражданите. Как ще стане това?

- Правата на гражданите са защитени на няколко нива. На първо място, на нивото на самото споразумение за оттегляне. Европейският парламент успя да включи всички права относно социални осигуровки и обезщетения в споразумението, както и правата на бъдещи деца и съдебния надзор от страна на Европейския съд.

Второ, ние също гарантирахме правата на гражданите чрез Схемата за уседналост на граждани на ЕС, която Обединеното кралство въведе. Например: постигнахме съгласие, че гражданите вече няма да плащат такса за получаването на статут на постоянно пребиваващи, и че ще има нужда само от едно заявление на семейство и повече снизходителност спрямо документите за доказване на пребиваване.

На трето място, получихме уверения от властите на Обединеното кралство, че ще бъдат справедливо приложени както споразумението за оттегляне, така и Схемата за уседналост на граждани на ЕС - практическата част от защитата на правата на гражданите, така да се каже.

Все още има някои нерешени проблеми - като например необходимостта от физически документ и необходимостта от наистина независим орган за наблюдение, но Европейският парламент е решен да използва преговорите за бъдещите ни отношения като средство за по-нататъшно осигуряване на правата на гражданите от практична гледна точка.

- Обединеното кралство напуска ЕС на 31 януари, но разбира се, това няма да бъде краят на сътрудничеството. Как виждате бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство?

- В идеалния случай би трябвало да постигнем повече от споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство. Не само „нулеви тарифи“ и „нулеви квоти“, но и „нулев дъмпинг“; това означава нашите европейски социални и екологични стандарти да бъдат напълно спазвани в бъдещите ни търговски отношения.

Ако успеем да постигнем това, се надяваме, че между ЕС и Обединеното кралство ще има достатъчно доверие, за да постигнем истинско споразумение за асоцииране, състоящо се не просто от икономически стълб, но и от сътрудничество по полицейски въпроси, отбрана, разузнаване и външни работи. Мисля, че трябва да бъдем амбициозни, тъй като в новия световен ред ЕС и Обединеното кралство наистина биха могли да си помагат взаимно.

- Как виждате ролята на Парламента в поддържането на бъдещи отношения с Великобритания?

- Парламентът ще участва в преговорите за бъдещите отношения чрез координационната група за Обединеното кралство, която от 1 февруари ще замени ръководната група на Парламента по въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Но също така имаме нужда от парламентарен надзор върху съвместната комисия, състояща се от представители на правителството на Обединеното кралство и на Европейската комисия. Този съвместен комитет ще взема решения спрямо тълкуването на споразумението за оттегляне, включително относно правата на гражданите. Затова е жизненоважно Европейският парламент - заедно с Камарата на общините на Обединеното кралство - да получи демократичен контрол върху това какво и как решава тази съвместна комисия.

 Калина Върбанова,

Пресаташе на ЕП - София

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре