Изграждат нова кабелна мрежа за подобряване електрозахранването в община Неделино

EVN България Електроразпределение и община Неделино стартираха съвместен проект за подобряване на електрозахранването. На 7 юни 2012 г., в гр. Неделино беше даден старт на проект за изграждане на нова кабелна мрежа. Той се реализира съвместно от EVN България Електроразпределение и Община Неделино.Първата копка по проекта беше символично направена от г-н Волфганг Хумер, председател на Управителния съвет на EVN България Електроразпределение, г-н Костадин Величков, член на Управителния съвет на EVN България Електроразпределение и г-н Стоян Беширов, кмет на община Неделино.
Проектът ще обхване улиците „Александър Стамболийски” и „Напредък” в гр. Неделино. Предвидено е да се прекарат общо 4 200 метра кабели средно и ниско напрежение, включително и връзка с възлова станция „Неделино”, за които дружеството ще вложи 220 000 лв. Новата мрежа ще даде по-голяма сигурност на захранването с оглед на това, че снабдяването с електроенергия ще се извършва по подземни кабелни линии, които са защитени от външни влияния, особено през тежкия зимен сезон. Новите кабели ще дадат допълнителна оперативна възможност за резервна схема на захранване на клиентите в случаи на необходимост.
Съвместната дейност по проекта е пример за успешно партньорство между местната власт и EVN България Електроразпределение. Показател за успешното сътрудничество е и начинът на реализация на подобен проект: общинските власти ще извършват за своя сметка строително-монтажните работи, а EVN България Електроразпределение ще положи кабелните линии, ще изгради техническите свръзки към трафопостовете и електромерните табла. Доброто партньорство води до ползи за гражданите на общината.
EVN България Електроразпределение планира през 2012 г. да инвестира общо 1 млн. лв. на територията на общините Златоград, Неделино, Мадан и част от община Кирково, които се обслужват от EVN офис в Златоград, съобщиха от дружеството.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре