Изменение на климата: EП иска от ЕС по-бързи действия за енергийна независимост

Изменение на климата: EП иска от ЕС по-бързи действия за енергийна независимост
  • Реформа на схемата за търговия с емисии: по-бързо отпадане на безплатните квоти за промишлеността и по-нататъшно включване на гражданите в СТЕ II
  • По-широко и по-бързо прилагане на новия инструмент за изместване на въглеродни емисии
  • Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

Евродепутатите приеха позиция относно три ключови законодателни проекта на ЕС за намаляване на парниковите емисии с поне 55% до 2030 г. и за защита на работните места и гражданите.

След пленарен дебат на 7 юни 2022 г., Парламентът прие позицията си по три ключови законодателни акта на ЕС, които са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“. (Fit for 55 in 2030 package). Това е планът на ЕС за намаляване на емисиите от парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. и за нулеви нетни емисии на парникови газове (неутралност по отношение на климата) до 2050 г. в съответствие с Европейския законодателен акт за климата. Парламентът вече е готов да започне преговори с правителствата на ЕС относно окончателните закони.

Пакетът е важна стъпка към целта на ЕС да стане независим от скъпите и замърсяващи изкопаеми горива от Русия значително време преди 2030 г.

Реформа на схемата за търговия с емисии

 

Парламентът иска да стимулира промишлените отрасли да намалят допълнително своите емисии и да инвестират в нисковъглеродни технологии. Схемата за търговия с емисии (СТЕ) следва да бъде реформирана, за да включва:

Нова СТЕ II за сгради и автомобилен транспорт — гражданите няма да бъдат включвани преди 2029 г.;

Целевото намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. следва да бъде увеличено от 61% на 63%;

Безплатните квоти ще започнат да намаляват от 2027 г. и ще отпаднат до 2032 г.;

От 2025 г. ще бъде въведена система „бонус-малус“;

Приходите ще се използват основно за действия в областта на климата в ЕС и държавите членки.

Повече амбиция в новия инструмент за изместване на въглеродни емисии

Евродепутатите призовават за по-широко и по-бързо прилагане на механизма на ЕС за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), за да се предотврати изместването на въглеродни емисии и за да се поставят по-амбициозни цели в областта на климата, включително:

.     Постепенно по-ранно въвеждане на CBAM и отпадане в ЕС на безплатните квоти в СТЕ до 2032 г.;

.     Обхватът да бъде разширен, така че да включва органични химикали, пластмаси, водород и амоняк, както и непреките емисии;

.     Сума, равна на приходите от CBAM, следва да се използва от бюджета на ЕС в подкрепа на екологичния преход в най-слабо развитите държави;

.      Необходимост от централизиран орган на ЕС във връзка с механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

Социален фонд за климата, който да се бори с енергийната бедност и бедността по отношение на мобилността

Парламентът е съгласен да се създаде Социален фонд за климата (СФК), който да помогне на най-засегнатите от енергийната бедност и на хората, които нямат възможност да пътуват заради скромните си доходи. Средствата ще бъдат насочени за покриване на разходите за енергийния преход. СФК следва да подкрепя:

.     Временни преки мерки за подпомагане на доходите (като напр. намаляване на енергийните данъци и такси) за справяне с поскъпването на автомобилния транспорт и отоплителните горива;

.      Инвестиране в саниране на сгради, енергия от възобновяеми източници и преминаване от личен към обществен транспорт, съвместно ползване на автомобили и използване на активни видове транспорт , като например колоездене. Мерките могат да включват фискални стимули, ваучери, субсидии или заеми с нулева лихва.

Парламентът също така прие позицията си относно:

.     Стандартите за емисиите на CO2 от автомобили и микробуси;

.      Земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (ЗПЗГС) ;

.      Емисиите на парникови газове в други сектори (споделяне на усилията) ;

.      Намаляване на въглеродните емисии в международното въздухоплаване;

.     Резерва за стабилност на пазара.

 

Бюро на Европейски парламент в България

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре