Правителството назначи седем нови областни управители на Враца, Монтана, Разград, Смолян, Стара Загора, Шумен и Ямбол, като със същото решение са освободени досега заемащите длъжността.

Николай Николов е назначен за областен управител на Враца. Той е финансист по образование. От 2023 г. е заместник областен управител. Преди това е работил шест години в същата областна администрация в сферата на административния контрол и регионалното развитие
 
За областен управител на Монтана е назначен Калин Хайтов. Досега е заемал длъжността заместник областен управител. Бил е преподавател в професионалната гимназия„Проф. арх. Стефан Стефанов“ в града. Завършил е Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Севджан Съдкъев е назначен за областен управител на Разград. Притежава богат административен опит. Придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Индустриален мениджмънт“ от Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Румен Пехливанов е назначен за областен управител на Смолян. Икономист е по образование. Притежава дългогодишен управленски опит. В периода 2001 г. – 2023 г. е бил кмет на община Рудозем, а между 2003 г. и 2007 г. – председател на общинския съвет в същата община.

За областен управител на Стара Загора е назначен Методи Марков. Притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Публична администрация“ от Академията на МВР в гр. София. Той е дългогодишен служител в системата на МВР. От 2011 г. до 2018 г. е зам.-кмет на община Мъглиж.

Бейнур Ахмед е назначен за областен управител на Шумен. Близо 15 години работи в община Шумен, а от 2013 г. до 2015 г. е главен секретар на Областната администрация. Завършил е ШУ „Епископ Константин Преславски“.