КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ХОРАТА, КОИТО ИСКАТ ДА ГЛАСУВАТ, НО СА ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ ЗАРАДИ COVID-19?

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ХОРАТА, КОИТО ИСКАТ ДА ГЛАСУВАТ, НО СА ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ИЛИ ИЗОЛАЦИЯ ЗАРАДИ COVID-19?

Община Смолян уведомява, че ако сте поставени под задължителна карантина или задължителна изолация към 4 април 2021 г. и желаете да гласувате в изборите за народни представители, следва в срок от 24.03. до 31.03.2021 г., 17.30 ч. включително, да подадете заявление съгласно приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК до кмета на общината на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или до кмета на кметство/кметския наместник в населеното място по постоянен адрес или по настоящ адрес (когато е направено искане по чл. 36 от ИК). Заявленията се приемат в периода от 24 март до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1 към Решение №2159-НС от 02.03.2021 г. на ЦИК) се подава по един от следните начини:


саморъчно подписано от избирателя и подадено при кмета на общината/кметството/кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 0301/6 24 26;
подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс: 0301/6 24 26;
заявление, подадено на електронната поща на кмета на общината на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или до кмета на кметство/кметския наместник без да се изисква квалифициран електронен подпис;
електронно заявление, подадено чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги, без да се изисква квалифициран електронен подпис.


Към заявлението за гласуване в секция не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник
На територията на всяка община /район-в градовете с районно деление/ се назначава най-малко една подвижна СИК при наличие на не по-малко от 10 избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация съгласно Закона за здравето, и заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.
Може да изтеглите заявлението от интернет страницата на ЦИК, секция „ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021“, рубрика „За избирателите“, Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. Това може да направите и от сайта на община Смолян на следния линк: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3420


Преценката, дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция, се извършва от кмета на общината/кметството/кметския наместник въз основа на проверка в Регионалната здравна инспекция – Смолян или Националната информационна система за борба с COVID-19. Проверката се удостоверява чрез писмени справки, изготвени от РЗИ-Смолян или чрез Националната информационна система, които се прилагат към заявлението.
Кметът на общината/кметството/кметският наместник уведомяват заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.
Не се допуска избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, които отговарят на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласуват в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели с трайни увреждания.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.
Дописвания в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето не се допускат след 1 април 2021 г. (2 дни преди изборния ден), в т.ч. и в изборния ден.
Информация и справки по избирателните списъци може да получите на тел. 0301/67 621 и 0882 070 897 или на сайта на Община Смолян, в меню „Избори за народни представители – 04 април 2021 г.”.

Пресцентър на община Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре