Кандидат – депутатите от ПП „Лидер” се срещнаха с жителите на Елховец и Пловдивци

Кандидат – депутатите от ПП „Лидер” се срещнаха с жителите на Елховец и Пловдивци
Елховец и Пловдивци бяха първите селища, които кандидат – депутатите от ПП „Лидер” посетиха в община Рудозем. На срещите в тези две села жителите им поставиха въпроси, които предизвикаха сериозен и вълнуващ диспут, съобщи  Rudozem News.com. Председателят на общинската организация на „Лидер” Хайри Делихусев представи първите двама в листата Стилиян Аврамов и Христо Петров.
Водачът на листата Стилиян Аврамов накратко обобщи политическата и икономическа картина в България, посочи причините за големия упадък на родното производство, съсипаните и неработещи предприятия, високата безработица и унищожаването  на родното зеленчукопроизводство и животновъдство. В своето изложение той посочи, че акцентът в политиката на ПП „Лидер” ще бъде съживяването на малкия и средния бизнес, създаване на такива условия и среда за правене на бизнес в България, които да позволят всички средства от европрограми, субсидии, кредитни линии да достигат до всички предприемчиви хора. Стилиян Аврамов подчерта още, че е необходимо да има протекции, защитни механизми, които да позволят, насърчат и стимулират родното производство. Необходимо е да се стимулира и съдейства за участие в  програмите за развитие на селските райони, защита на местното картофопроизводство, животновъдство и в частност овцевъдство. От изключително значение според него е да се „отпуши” кредитирането за малките и средните предприятия, да се даде глътка въздух за този бизнес, който реално създава най-много работни места.
Създадена бе интересна дискусия между гостите и местните жители на двете села.
Жителите на Елховец и Пловдивци поставиха редица въпроси, свързани най-вече с инвестиции в Родопите и по-конкретно в община Рудозем, възможността за възраждане на животновъдството, въпроси свързани с ниските изкупни цени на млякото и защита на местното картофопроизводство. Те поставиха въпроси, които касаят преразглеждане на субсидиите за единица площ, субсидиите за животните, които са в пъти по-ниски от другите европейски страни. От изключителен интерес в дискусиите бяха въпросите свързани с развитието на туризма и отварянето на гранично-пропусквателния пункт „Елидже”, който свързва централна Южна България със Северна Гърция.
 
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ


 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре