Кандидатска листа на ПП ГЕРБ - Смолян, за участие в парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.

Кандидатска листа на ПП ГЕРБ - Смолян, за участие в парламентарните избори на 5 октомври 2014 г.
1. Д-р Даниела Анастасова Дариткова - Проданова
Родена на 28.09.1966 г. в Пловдив. Магистър по медицина от Санкт Петербургския медицински педиатричен институт. Магистър по Здравен мениджмънт от Медицинския университет в София. Народен представител и председател на здравната комисия в 41-то НС. Член на здравната комисия в 42-то НС. Преди избирането й за депутат през 2009 г. е общински съветник в ОбС - Смолян.
Специалист по педиатрия и обща медицина. Работи като титуляр на практика за първична медицинска помощ (общопрактикуващ лекар). Областен ръководител на ЖЕНИ ГЕРБ - Смолян.
Омъжена, с едно дете.
 
 
2. Недялко Живков Славов
Роден на 16.07.1973 г. в Златоград. Магистър по икономика от Икономическия университет във Варна. Народен представител в 41-то НС. Има собствен бизнес, свързан с консултантски услуги. Бил е общински съветник в Златоград и заместник-областен управител на Смолян до влизането му в парламента през 2011 г. Общински ръководител на ПП ГЕРБ - Златоград.
Семеен, с едно дете.
 
 

3. Марин Ташев Захариев
Роден на 30.12.1982 г. в Смолян. Висше образование по право от ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив. Работил е в адвокатска кантора в Пловдив, както и към международна компания за недвижими имоти. Сертифициран консултант по европейски проекти от Американския университет в България.
Заместник- кмет е на община Смолян. Организационен секретар на смолянската общинска структура на партията.
Несемеен.
 
 
4. Руси Вадимов Чаушев
Роден на 18.02.1966 г. в Девин, обл.Смолян. Завършил ПГ по хранителни технологии и техника - Пловдив, специалност "Хладилни технологии и хранителна промишленост". Главен специалист в Общинска служба по земеделие - Девин, към МЗХ. Изпълнителен директор на ФК "Девин". Общински ръководител на партийната структура в Девин.
Семеен, с две деца.
 
 

5. Д-р Красимир Митков Събев
Роден на 30.12.1968 г. в  Мадан. Магистър по анестезиология и интензивно лечение, обществено здраве и здравен мениджмънт. Работи в Отделението за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян, бил е зам.- директор по медицинските дейности в областната болница. Представител от гражданската квота.
Семеен, с едно дете.
 
 

6. Шукри Асанов Халилов
Роден на 28.07.1978 г. в Рудозем. Професионален бакалавър по електротехника към Технически колеж "Джон Атанасов", София. Управител на фирма "Мултитрейд" ООД - гр. Рудозем. Общински съветник от ПП ГЕРБ в община Рудозем. Общински ръководител на партийната структура в Рудозем.
Семеен, с две деца.
 
 
 

7. Денислав Костов
Роден на 21.08.1983 г. в Пловдив.
Бакалавър от УНСС по информатика. Магистър по счетоводство. Втора магистратура "Европейски експерт по земеделие и селски райони". От 2010г . до сега е старши експерт в ОД на ДФ "Земеделие". Работил за кратко в отдел "Координация и административен контрол" към Област Смолян.   
Семеен, с едно дете.
 
 
 
8. Димитър Данчев Настанлиев
Роден на 13.10.1984 г. в гр. Девин. Магистър по икономика от Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов. Главен експерт в дирекция "Финансово стопански дейности и бюджет" на община Смолян. Областен координатор на МГЕРБ - Смолян.
Несемеен.
 
 
 
 

Пресцентър на ПП ГЕРБ –Смолян
 
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре