Изменение на климата: ЕП гласува намаляване на емисиите на страните членки с 40%

•          Всички страни от ЕС трябва да намалят емисиите до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г. •          Цели за намаляване за всяка държава членка въз основа на БВП на…

ЕП призовава Г20 за по-високи цели за борба с измененията на климата преди COP27

•          ЕС трябва да покаже лидерство, като повиши целите си за намаляване на емисиите до 2030 г. •          Нахлуването на Русия в Украйна подчертава колко неотложна е реформата на глобалната енергийна система…