Клуб на жените Родопчанка проведе среща по проект Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба

Клуб на жените Родопчанка проведе среща по проект Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба Клуб на жените Родопчанка проведе среща по проект Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба Клуб на жените Родопчанка проведе среща по проект Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба
На 28 септември от 18 часа в Споделеното женско пространство на ет.3 в Дом на техниката в Смолян се проведе финална среща по проект на Клуб на жените Родопчанка, финансиран от бюджета на община Смолян`2022 с наименование Лятно училище „Родопски багри” с конкурс за рисунки и изложба.
 
Споделха се постигнатите резултати от реализацията на проекта. Откри се изложба с рисунки, връчиха се награди за победителите и грамоти за участниците.
Събитието беше уважено от Ефтима Петкова-Директор на Дирекция „Стратегическо планиране, иновации, проекти и туризъм” и Даниела Делигегова, Младши експерт в Отдел „Култура, младежки дейности и спорт“, Община Смолян. Присъстваха ученици, участници в обявения конкурс за рисунки, както родители и гости.
 
Участниците във финалната среща споделиха удовлетворение от проведените дейности по проекта, родители изразиха благодарност за осмисленото свободно време на учениците по време на лятната ваканция. Всеобщо беше мнението, че темата „Родопски багри” е дала възможност на децата и учениците за творческа интерпретация на природата, миналото, родопските митове и легенди, етнографските мотиви (обичаи, носии, бит), паметници на културата, фолклор, мултиетническа среда и др. Това е вдъхновило участниците да се вгледат в красотите на Родопите, да повишат знанията си за местния фолклор, за традициите, за паметниците на културата, за миналото и настоящето, като всичко това са пресъздали в рисунки.
 
Източник: Клуб на жените Родопчанка
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре