Клуб на жените „Родопчанка“ взе участие в две събития за домашното насилие

Клуб на жените „Родопчанка“ взе  участие  в  две събития за домашното насилие
В рамките на два дни в Смолян се проведоха две събития, в които се говори за домашното насилие. Едното е организирано от Първи дамски клуб за развитие на община Смолян, а второто от Фондация „Асоциация Анимус“.
 
"Домашното насилие е едно явление, което е свързано с посегателство върху честта, достойнството, телесната неприкосновеност. Свидетели сме на масово разпространение на насилието като средство за налагане на собствените норми и правила. То се е превърнало в модел на поведение – пряко или косвено поради липсата на доверие в институциите, призвани да гарантират закрила. В същото време се наблюдава непрекъснато разширяване на списъка от аргументи, които биха могли да оправдаят насилието" , споделят жените.
 
Клуб на жените „Родопчанка“ от 20 години работи по темата и провежда редица превантивни действия, включително и като част от Българската платформа Европейско женско лоби. Включват се  и в двете събития и стават все по-уверени, че с общи усилия могат да се преборят с това отрицателно явление в обществото, което не подмина и област Смолян.
 
В най-скоро в Смолян ще заработи Регионален консултативен център за подкрепа на жертви на насилие. Клубът се надява  да бъде разкрит и Кризисен център, за което ще настояват. Основание дават цифрите от изготвения от Фондация „Асоциация Анимус“ Заключителен мониторингов доклад на публични политики и практики на съд, полиция, прокуратура, социални служби, социални услуги в 4 области на страната, между които и област Смолян. 
 
Клуб на жените "Родопчанка" продължава да работи в тази насока, което е част от тяхната мисия. Ще разчитат на обществена подкрепа.
 
Източник: Клуб на жените "Родопчанка"
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре