Кметът Фахри Молайсенов подписа втори договор за 2,2 млн.лв с ДФ „Земеделие“ за рехабилитацията на още 6 улици в община Мадан

Фахри Молайсенов

Само няколко дни, след като кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа договор за рехабилитация на общински пътища за близо 6,6 млн. лв, днес градоначалникът положи подписа си на още един договор за финансиране с ДФ "Земеделие", обхващащ дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан.
Стойността на новия контракт е 2 197 777, 06 лв. с вкл. ДДС , а срокът му за реализацията– 36 месеца.

Със средствата ще бъдат основно ремонтирани 6 улици на територията на общината. В града ремонтните дейности ще обхванат ул.“Христо Ботев“ в кв.“Възраждане“ и ул.“ Вечерница“ в кв. „Шаренка“ . В селата за ремонт са предвидени: ул.“Възход“ - с. Средногорци , ул. №1 и ул.№ 2 в с. Лещак, както и улица №4 в с.Букова поляна.

Проектът се финансира по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, като целта на подмярката е, да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре