Кметът инж. Елин Радев подписа договор на стойност 100 хил. лева. Асфалтират площада пред Кметството в Барутин и улица в гр. Доспат

Кметът инж. Елин Радев подписа договор на стойност 100 хил. лева. Асфалтират площада пред Кметството в Барутин и улица в гр. Доспат
С проект за близо 100 хил. лева ще се реконструира улица в Доспат и площада пред кметството в Барутин
 

На 28.02.2020г. кметът на Община Доспат инж. Елин Радев и председателят на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница”  инж. Адалбeрт Ферев подписаха административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

Договорът е тристранен и е между ДФЗ-РА, МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” и бенефициента община Доспат.

Дейностите по проектното предложение са свързани с реконструкция и рехабилитация на улица в град Доспат и площада пред кметството в село Барутин, като одобрената стойността е в размер на 97 697,70 лева без ДДС.

Екипът на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” съобщиха, че в най-скоро време се очаква и одобрението от ДФЗ-РА и на още един проект на община Доспат свързан с изграждането на многофункционални спортни площадки в селата Барутин, Бръщен и Змеица на стойност 391 000 лева без ДДС.

„ВЕСТНИК НА ОБЩИНА ДОСПАТ“

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре