Кметът Мелемов  и областният управител Славов провериха как се почистват речните корита

Кметът Мелемов  и областният управител Славов провериха как се почистват речните корита

Кметът Николай Мелемов и областният управител Недялко Славов провериха как се изпълняват превантивните дейности по проект „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Черна и р. Бяла в регулационни граници на гр. Смолян“.  Проектът е изготвен от община Смолян

С изменението в Закона за водите на Областния Управител се възлага организиране и координиране на дейностите по почистването на речните легла в границите на урбанизирана територия, съответно организиране и възлагане изпълнението на дейностите по изземване на наносни отложения, необходими за осигуряване на нормална проводимост на речното легло и съгласуване дейностите с компетентния орган по околна среда. По този повод с Протокол 09.01.2018 г. Областната администрация Смолян поема от Община Смолян изпълнението на проекта, като Възложител.

Проектът е одобрен т.г. за финансиране пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за цялостно почистване на речните корита на реките Черна и Бяла и възлиза на стойност 333 000 лева, като се очаква почистването да се извърши до края на ноември т.г.

Дейностите предвиждат осигуряването на  хидравличната проводимост и почистването на  речното корито на реките Черна и Бяла в регулационните граници на град Смолян, където има застрашена пътна инфраструктура и жилищни сгради.

Премахнат вече опасен мост в кв.Райково, който се е държал единствено на парапета, почистването продължава.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре