Кметът Мустафа Караахмед подписа проект за близо 3 милиона лева за нова ВиК система в община Борино

Мустафа Караахмед

Кметът на община Борино Мустафа Караахмед подписа договор за близо 3 милиона лева за нова водоснабдителна и канализационна система в родопската община,

Проектът “Интегрирана ВиК система и ПСОВ” е на стойност 2 916 654,55 лв. С реализацията му ще се осигури на населението достъп до качествена ВиК структура.

Договорът е сключен с изпълнителния директор на ПУДООС Ренета Колева, съобщи Мустафа Караахмед за Смолян днес!

.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре