Кметът на Смолян Николай Мелемов спря строителните дейности в курорта Пампорово

Пампорово
Кметът на Смолян Николай Мелемов спря строителните дейности в курорта Пампорово. Заповедта на градоначалника е във връзка със започването на зимния туристически сезон. Във връзка c настъпващия туристически сезон „Зима 2012/2013" и на основание правомощия от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и с оглед ограничаване и преустановяване на строителните и монтажни работи и през активния зимен туристически сезон, кметът Мелемов нарежда да бъдат преустановени всички строителни и монтажни работи и движението на строителна техника и механизация по уличната регулация на територията на курортен комплекс Пампорово, със следните курортни ядра: „Студенец"; „Язовира"; „Малина" за периода от 15 декември до 30 март 2013 г. Всички възложители и изпълнители на строежи в описаните по-горе територии, при преустановяване на строителните и монтажните работи, съобразно посочените срокове трябва да вземат необходимите мерки за обезопасяване на строежите, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителните материали и механизация, разположени извън строителната площадка, определена и оградена по установения ред. В срок до 27 декември трябва да представят в Община Смолян копие от Акт образец 10 съгласно Наредбата № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството с описаните мерки за обезопасяване, в това число в интерес на безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, чистотата и спокойствието на гражданите мерки за скриване на незавършените фасади с декоративни мрежи или пана. Засегнатите от строителството зелени площи, транспортна и техническа инфраструктура в срок до 27 декември да бъдат почистени и възстановени в първоначалния си вид, като се осигури нормален пешеходен и транспортен достъп. До същата дата засегнатите спортни терени да се обезопасят и приведат в годен вид за ползване съгласно предназначението им.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре