Menu
Събота, 05 Май 2018 09:40

Кметът Славка Чакърова подписа договор за социален проект „Шанс за по-добър живот в община Чепеларе“

Публикувана от Прочетена 1970 пъти

Община Чепеларе подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ процедура BG05M9OP001-2.010 ”Развитие на социалното предприемачество“ за изпълнение на проект „Шанс за по-добър живот в община Чепеларе“, за който е осигурена безвъзмездна финансова помощ на стойност 390 506.48 лв.
Проекта предвижда създаване на социално предприятие, организиране и провеждане на мотивационно обучение и психологическо подпомагане, организиране и провеждане на тренинг-обучения за социална и професионална интеграция на представители на уязвими групи, организиране и провеждане на професионално обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова по професия “Работник в озеленяването“, „Помощник в строителството“. Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца.

Общинското социалното предприятие ще осигурява заетост на 32 лица, като работници от следните целеви групи:
• хора с увреждания с право на работа;
• лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица -безработни младежи до 29 годишна възраст; безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица за период, по-дълъг от 12 месеца; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица – зависими, бездомни лица, лица без никакво образование и лица, пострадали от насилие.

Другата добра новина е, че Община Чепеларе има одобрение на проект „Осигуряване на достъп до „Музей на родопския карст“ на хора с намалена подвижност, чрез поставяне на стълбищна платформа за инвалидни колички“. Проектът се финансира от Агенцията за хората с увреждания, а отпуснатата субсидия е оборена на 100 % на обща стойност 34 892 лв.

 

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!