Монографията „На океана с любов, вяра и надежда“ с ново голямо международно признание в навечерието на 24 май 2023 г.

Книгата през 2023 година е предикат на Първия международен договор за защита на екосистемите в открито море! Капитан I ранг о.р. професор д.пс.н. инж. Илия Петров Пеев В навечерието на…