Промените в Наказателния кодекс за защита на правото на синдикално сдружаване

Народното събрание на Република България прие важни промени в Наказателния кодекс (НК), свързани със защитата на правата на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации и съюзи. Новата…

С националното допитване КНСБ ще проучи реалното състояние на трудовите права в България

КНСБ стартира национално проучване за нарушения на трудовите права в България. За тази цел конфедерацията изгради онлайн платформа, чрез която едновременно ще се осъществяват мониторинг на нарушенията и индивидуално консултиране…

Протест КНСБ и Подкрепа

Експертите от Регионалният съвет на КНСБ в гр.Смолян представиха Декларация на КНСБ и КТ „ Подкрепа” свързана с искания на двата синдикта в областта на доходите, зеления преход и енергетиката,…

Зелената кампания на КНСБ

Регионалният съвет на КНСБ в Смолян и тази година се включи   в пролетната залесителна кампания заедно с  НПО “Младежи за устойчиво развитие” и деца от ,,Родопски скаут”.  Акцията е част…