Комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол идва на работно посещение в България

Комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол идва на работно посещение в България

 От 11 до 13 април 2022 г. делегация на комисията на ЕП по бюджетен контрол ще посети България за оценка на борбата с корупцията в страната. На 13 април от 12:00 ч. ще бъде проведена заключителна пресконференция.

Делегация на комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол (CONT), заедно с представители на Европейската комисия и Европейската сметна палата ще посетят България между 11 и 13 април, с цел проучване на фактите във връзка с обвиненията в корупция и злоупотреби с публични средства в България с потенциално отражение върху финансовите интереси на ЕС.

Делегацията включва следните членове на ЕП:

Томаш Здеховски (ЕНП, Чехия),

Цветелина Пенкова (С&Д, България),

София ин'т Велд (Renew, Нидерландия),

Виола фон Крамон-Таубадел (Зелените/ЕСА, Германия),

Йоахим Кус (ИД, Германия),

Ришард Чарнецки (ЕКР, Полша)   

Андрей Новаков (ЕНП, България) като придружаващ член. 

Работната програма на евродепутатите включва срещи с различни организации на гражданското общество, журналисти, както и с висши държавни и правителствени служители, които са пряко или косвено свързани с администрирането и управлението на европейските фондове в България, включително от министерствата на финансите, на вътрешните работи и на земеделието, прокуратурата, народното събрание, изпълнителната агенция, отговаряща за одита на средствата от ЕС, сметната палата, ИСУН 2020, националното сдружение на общините.

Европейски парламент, Бюро за връзка в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре