Комисията по граждански свободи на ЕП: „Категорична подкрепа“ за гражданите на България в техните законни искания!

Комисията по граждански свободи на ЕП: „Категорична подкрепа“ за гражданите на България в техните законни искания!

•            Солидарност за „исканията и стремежите за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация“

•             Конституционната реформа трябва да бъде „предмет на задълбочен и приобщаващ дебат, основан на подходящи консултации“.

•             Загриженост относно евентуалното приемане на нов избирателен закон само седем месеца преди изборите

В четвъртък комисията по граждански свободи на ЕП призова българските власти да гарантират зачитането на ценностите на ЕС и Хартата на основните права.

Комисията по граждански свободи на ЕП (LIBE) одобри с 35 гласа „за“, 30 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се„проект за резолюция относно „значителното влошаване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите“ в България.

Евродепутатите подчертават необходимостта българското правителство да гарантира по-строг контрол върху начина, по който се изразходват средствата на ЕС, и незабавно да отговори на опасенията, че парите на данъкоплатците се използват за нарастване на богатството на лица, свързани с управляващата партия.

Текстът се съсредоточава и върху продължаващите системни проблеми в съдебната власт, най-вече липсата на рамка за търсене на отговорност от Висшия съдебен съвет и главния прокурор, както и неспазването на над 45 решения на Европейския съд по правата на човека чрез провеждане на ефективни разследвания.

Освен това евродепутатите са загрижени за редица развития, сред които:

•             обявената конституционна реформа, която трябва да бъде предшествана от подходящи консултации и да бъде в съответствие с международните стандарти,

•             възможни промени в изборното законодателство, близо до предстоящите парламентарни избори ,

•             прибързано приемане на законодателство от управляващото мнозинство,

•             разследвания на корупцията по високите етажи на властта, които не дават осезаеми резултати, и „корупция, неефективност и липса на отчетност“,

•             сериозното влошаване на свободата на медиите и работните условия на журналистите в България през последното десетилетие,

•             твърдения за използването на сила от страна на българската полиция срещу жени, деца и журналисти по време на протестите,

•             състоянието на основните права в България, например по отношение на подбуждащи омраза изказвания, основана на пол и сексуална ориентация дискриминация, както и правата на ромите и лицата, търсещи убежище.

Очаква се резолюцията да бъде гласувана от Парламента в пленарна зала на 8 октомври.

Пресслужба на Европейския парламент

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре