Menu
Неделя, 05 Март 2017 12:38

Комисията за защита от дискриминация открива офис в Смолян

Написана от

Явлението дискриминация най-общо е отношение спрямо различния като към непълноценен човек, то накърнява неговото достойнството и чест, унижава го, тормози го. Дискриминацията може да бъде осъществена по различни признаци, защитени от закона – възраст, пол, увреждане, религия, етнос, образование, цвят на кожата или друга характеристика на индивида. Тя засяга не само конкретната жертва, а е опасна и вредна за съвременното общество като цяло.

Граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в общината, в здравното заведение, в магазина, чувстват се с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда и редица други практики на дискриминация, могат да подадат жалба или сигнал до Комисията за защита от дискриминация.

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е независим специализиран държавен орган за превенция, контрол и защита от дискриминация. Българският законодател справедливо е предприел формулата на социална насоченост на производството пред Комисията. Тя се изразява в освобождаването на подателите на жалби или сигнали от държавни такси при завеждането им. Направените разноски в хода на производството са по закон за сметка на бюджета на Комисията. Предвид ниския социален статус на повечето засегнати от дискриминационни действия и потърпевши от неравно третиране, в повечето случаи с местонахождение далеч от седалището на Комисията, се оказва, че законодателят е процедирал справедливо. Не на последно място е законодателно регламентираното задължение на КЗД да оказва независима помощ на жертвите на дискриминация.

Чрез дейността на КЗД България успешно изпълнява част от поетите международни задължения относно утвърждаването на човешките права и гарантирането на ефективни процедури за тяхната защита.

КЗД има свои регионални представители в повечето областни центрове на страната, с който факт е уникална в Европа, чиято задача е да осведомяват гражданите и да разпространяват материали на Комисията, да оказват независима правна помощ, подпомагайки по този начин общата воля за търпимост, толерантност и равнопоставеност между различните групи хора.

НА 10 март 2017 г. от 11,00 ч. ПРЕДСТОИ ОТКРИВАНЕТО НА РЕГИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО на Комисията за защита от дискриминация в Смолян.
Адрес: Смолян, бул.“България“ № 14, ет. 4, стая 404 (сградата на Областна администрация).


От 12,00 до 14,00 ч. пак там КЗД ще проведе и открита приемна за граждани, на която жителите на града и региона ще имат възможност да поставят пред представители на комисията въпроси, свързани с дискриминацията, да изясняват своите права и задължения, регламентирани от Закона за защита от дискриминация. Гражданите, които са били обект на дискриминация, могат да получат безвъзмездно правна консултация.


Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!