Европа прегледа препоръките на европейските граждански

Пленарното заседание на Конференция за бъдещето на Европа  посвети втора пълна сесия за преглед на препоръките на гражданските панели за бъдещето на Европа. Към него се присъединиха украински граждани и депутати, Пленарното…