Обвинения в корупция: Евродепутатите настояват за амбициозни промени и бърз напредък

Реформите, които вече са договорени от лидерите на Парламента, са "необходима първа стъпка" Възпиращи санкции за нарушения на Кодекса за поведение на членовете на ЕП, включително финансови санкции Пътуванията, платени…

Корупционен скандал: Евродепутатите настояват за реформи за прозрачност и отчетност

Всяка законодателна работа, свързана с Катар, трябва да бъде преустановена, а представителите на катарските интереси да нямат достъп до Парламента Настояване за независим етичен орган и повече сътрудничество между органите…

ЕП иска забрана на „златните паспорти“ и специфични правила за „златните визи“

 „Златните паспорти“ са „спорни от етична, правна и икономическа гледна точка и пораждат редица сериозни рискове за сигурността“ •          Членовете на ЕП искат общи правила на ЕС относно „златните визи“ за…